Abiliton™

#

Големият опит на SoftServe в сферата на разработката на програмно осигуряване е отразен в концепцията Abiliton.

Abiliton е уникален подход към разработката на програмно осигуряване, основаващ се на ефективната екипна работа на квалифициран персонал, използването на гъвкава методология на разработка и съвременни технологии, като всичко това води до усъвършенстването на процеса на производство на програмните продукти.

Abiliton е система на специално разработена сертификация, която се нуждае не само от съответните теоретични знания, потвърдени от издържания сертификационен изпит, а и от практичните умения, стаж, съответно ниво на владеене на английски език и външната сертификация. За всяко квалификационно ниво на Abiliton (Junior, Intermediate, Senior) има детайлно описани изисквания.

Abiliton™ се основава на множество стандарти и се опира на такива понятия:

Методология

Методология — научихме кои практики са важни и имат особена ценност, тъй като оптимизират време и средства, подобряват гъвкавостта и качеството на продукта и кои понижават ценността си поради прекалено големите разходи на ресурси или липсата на гъвкавост на практиката.

Ние постоянно усъвършенстваме най-добрите си методологии: изучаваме как най-ефективно да приложим най-добрите от принципите на CMMI към SCRUM проекти, най-ефективно е да сътрудничим в дислоцирани екипи и същевременно да оставаме верни на принципите на Agile екипите.

Служители

Служителите са екип от професионалисти, чиито сертифицирано ниво на знания и умения са признати от лидерите на програмната индустрия в света. Служителите са гордост и гаранция за успеха на компанията. За осигуряването на постоянен професионален растеж на служителите от SoftServe е разработена уникална система на управление на компетенциите. Тази система дава не само професионални изисквания за всяко професионално ниво и роля в компанията, а също така препоръчва на служителите система от обучения, учебни материали и мерки за постигане на по-високи нива.

Процеси

Това е уникална методология за създаване на продукти за нашите клиенти. Тя се базира на най-добрите практики за предоставяне на консултингови услуги и разработка на програмно осигуряване, които са внимателно подбрани и съгласувани помежду си, за да предоставим най-добрата услуга за клиента.

Средства

Това е съвременен технологичен инструментариум, който осигурява високата ефективност на работа в компанията. Сред средствата, подбрани съгласно условията на Abiliton са както пригодени среди за кодиране и тестване, така и системи за планиране и управление на проекти и др. Продуктивността на работата на проектните екипи много се увеличава благодарение на корпоративна библиотека с артефакти, където са влезли най-добрите образци на код и софтуерни решения.

Abiliton™ People

Abiliton сертифицираните служители имат повече възможности за професионално усъвършенстване и кариерен растеж, тъй като тази система въвежда ясни изисквания за „кариерни стъпки и обучения и семинари за успешно движение нагоре и реализация. ”. Освен това, Abiliton е признание за високия професионализъм на един разработчик, потвърден от нашите клиенти и глобалната SoftServe общност.

Самопомощ

Външна сертификация
Оценка на знанията
Обучение
Коучинг
Оценка на работата
Възлагане на проекти

Abiliton Certification™