Career Advisor

Специален съветник по въпросите на кариерното развитие, който помага на новите ни колеги в компанията да се адаптират и да се усъвършенстват от първия им работен ден. Кариерният съветник подпомага професионалното им развитие и предоставя информация в помощ на кариерния растеж на нашите колеги.

Анализира

Вашия практически опит; личните умения; личните желания и възгледи относно кариерата Ви.

Запознат е със стандартните изисквания за длъжностите

Кариерният съветник е добре запознат със стандартните изисквания на компанията за заемане на всички длъжности, и може да подскаже кои умения е желателно да развиват нашите колеги, за да заемат желаната длъжност колкото се може по-бързо.

Намира възможности за Вашия кариерен и професионален растеж

Съпоставя Вашите умения и нуждите на компанията; насърчава за развитието на Вашия потенциал; подбира най-подходящите начини да подобри Вашите знания.

Съветва относно възможностите, които са подходящи за Вас

Помага да намерите най-добрите възможности за прилагане на Вашия потенциал и умения.

Професионалният растеж

Всеки се интересува от перспективите  на професионалния растеж. Защото това е неразделната част от планирането на собственото бъдеще. Системата Talent Management е призована да помага на всеки наш колега отчетливо да разбере какви крачки трябва да направи, за да постигне целите си.

Обучение/Презентация

Служителят организира обучение/презентация за своите колеги, където се оценяват неговите презентационни умения.

Оценка за ефективността на работата

Служителят получава обективни отзиви за своята текуща дейност. На базата на тези отзиви се определят мерки, които трябва да се вземат, за да бъдат подобрени комуникативните, организаторските и общи технически умения на служителя и да се подобри резултатът.

Оценка на знанията

С оценката на знанията се определят възможностите за развитие и подобряване на техническите знания на всеки наш служител, а също така се очертават начини за по-нататъшното обучение.

Тест за определяне на нивото за владеене на английски език.

Провежда се от езиковата школа, за да се определи нивото на владеене на английски език на нашите колеги.

Опит в работа с ІТ

Движението по кариерната стълбица зависи от опита в работата с ІТ.

Външна сертификация

Сертификацията позволява да се потвърди нивото на професионализма на нашите колеги и това че притежават съвременни, необходими на пазара на труда навици, които високо се оценяват от работодателите и клиентите.

Кариерен растеж

Постоянният професионален и личностен растеж безусловно води до кариерен растеж. Всеки пореден етап е крачка към желаната длъжност. Основното е правилно да изберете кариерния си път. В това ще Ви помогнат нашите Кариерни съветници и специално разработената „карта на кариерата”.

  • Оценка на работата

  Junior

  • 3+ месеца опит
  • Английски език - Pre-Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Intermediate

  • 2+ години опит
  • Английски език - Intermediate
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Senior

  • 3+ години опит
  • Английски език - Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Leader

  • 4+ години опит
  • Английски език - Upper Intermediate
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на работата

  Junior

  • 3+ месеца опит
  • Английски език - Pre-Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Intermediate

  • 2+ години опит
  • Английски език - Intermediate
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Senior

  • 3+ години опит
  • Английски език - Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Leader

  • 4+ години опит
  • Английски език - Upper Intermediate
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Project Coordinator

  • 3 години опит в работата в ІТ областта
  • Повече от половин година опит в работата като
  • Английски език - Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Project Manager

  • Повече от година и половина опит в работата
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Senior Project Manager

  • Повече от година и половина опит в работата
  • Английски език - Upper-Intermediate
  • 1 Обучение/Презентация
  • Оценка на знанията

  Program Manager

  • 7 години опит
  • Оценка на знанията

  Application Architect

  • Опит в работа в ІТ областта 5+ години
  • Английски език - Upper-Intermediate
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Solution Architect

  • Опит в работа в ІТ областта 6+ години
  • Английски език - Upper-Intermediate
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Senior Solution Architect

  • Опит в работа в ІТ областта 7+
  • Опит в работа със софтуер
  • Архитектурен бранш 3-5 години
  • Английски език - Upper-Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията

  Associate BA

  • Опит в работа в ІТ област 1 години
  • Английски език - Intermediate Strong
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Junior BA

  • Повече от година и половина опит в работата като ІТ област
  • Повече от година и половина опит в работата като бизнес анализа
  • Английски език - Upper-Intermediate Low
  • 1 Тренинг/Презентация
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Intermediate BA

  • Опит в работа в ІТ област 3 години
  • Опит в работа в бизнес анализа 2+ години
  • Английски език - Upper-Intermediate
  • 2 Обучения/Презентации
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Senior BA

  • Опит в работа в ІТ област 5 години
  • Опит в работа в бизнес анализа 4+ години
  • Английски език - Upper-Intermediate Strong
  • 4 Обучения/Презентации
  • Оценка на работата
  • Оценка на знанията
  • Външна сертификация

  Lead BA

  • Опит в работа в ІТ област 8 години
  • Опит в работа в бизнес анализа 7+ години
  • Английски език - Upper-Intermediate Strong
  • 5 Обучения/Презентации