Функционални офиси

Нашата компания се грижи не само за външния, но и за вътрешния комфорт и цялостното развитие на служителите. Затова, освен обичайната йерархична структура, основата на която е прекият мениджънт – Мениджър Проекти, Лидери на технически екипи, ръководители на отдели и висшето управление – в СофтСърв успешно е въведена също и матрична структура.

Всеки офис е отговорен за развитието на способностите и вашия професионален растеж

#
#