Управление на таланта

Управлението на таланта е професионално управление на кариерата

Хората са основна ценност на нашата компания, защото компанията това сме всички ние. Компанията отделя голямо внимание за изграждане на системите по предвижване на кариерните стълбици, мотивациите, оценката за дейността на нашите колеги и перспективите за професионален растеж. За тези цели е създадено специално подразделение (Управление на таланта), в което работят професионалисти –кариерни съветници. Още от първия работен ден новият ни колега попада под закрилата на кариерен съветник, който подпомага за максимално бързата адаптация в компанията.

Функциите на управлението на таланта:

  • Трудова характеристика. Точно и разбираемо описание на изискванията към кандидата е залог за успешна работа в бъдещето. Това осигурява секция Управление на таланта.
  • Навлизане в компанията. Адаптационният процес на новите ни колеги започва от запознанството с кариерния съветник. Той помага за бързо интегриране в нашата компания, разказва за корпоративната култура и други необходими неща, помага да се намерят отговори на всички въпроси, които изникват при служителите.
  • Оценка на работата. Обратна връзка от ръководителя за текущата работа и продуктивността на служителя. Спецификата на оценката на работата е обединяване на оценката за личностната и функционална компетентност на служителя. Точно кариерния съветник обединява всички звена на процеса на управление на таланта и придружава служителя на всеки етап.
Да се отразят областите, които изискват усъвършенстване
Всеки да бъде насочен по правилния и желан кариерен път
Да се направи подходящ и ясен план за действие.
  • Планиране и развитие на кариерата. За формирането на успешния кариерен растеж е необходимо професионално развитие, образование и сертификация. Кариерният съветник насочва нашите колеги към оптималните пътища за постигане на техните цели.
  • Планиране на възнаграждението. Всеки служител може самостоятелно да влияе на нивото на своето възнаграждение съгласно разработената система. Нещо повече, допълнителната активност в компанията се оценява високо и съответно се компенсира.
  • SoftServe кариерна карта. Тук са събрани всички стъпки, препоръки, описания на кариерните възможности на компанията. Да не се изгубите сред възможностите и направленията на професионалния растеж в SoftServe помага точно кариерният съветник.