Ярослав Любинец

Chairman of the Board

След като се присъединява към SoftServe през 1995г., Любинец работи на различни инженерни, връзки с клиенти и управленски позиции. През 1997г. той е назначен за Вицепрезидент на Инженерното звено. През годините неговите отговорности включват управляването на всички аспекти на софтуерната разработка – от изискванията за създаването на софтуер до тестването на неговите функционалности и успешното му завършване. Ярослав Любинец завършва Приложна математика в Националния Университет Иван Франко в Украйна и получава Докторска степен по Компютърни науки. Повече от 15 години той е научен сътрудник и професор в Националния Политехнически Университет в Лвов, като преподава курсове, свързани с информационните технологии. През 2007г. Любинец завършва президентската Магистърска програма по Бизнес Администрация (MBA) в Киев-Могила Бизнес Университет, а през 2013г. завършва Harvard Business School.