За Университета

Залогът за успех в условия на постоянната динамика на промени на ІТ-област е високопрофесионалният екип. Затова ние създадохме университет SoftServe – корпоративно учебно заведение за подготовката на млади ІТ-специалисти, а също така професионалното развитие на нашите колеги.

Нашата цел е да осигурим система за обучение и развитие на IT-специалистите, което отговаря на нуждите на SoftServe в обучението по принцип и повишаването на квалификацията на всеки служител поотделно.

Университет SoftServe също така се ориентира към бъдещите стратегически задачи на компанията. Точно повишаването на компетентността на служителите и постоянното развитие е гаранция за тяхната реализация.

Отделно направление на нашата дейност е фокусирано върху подобряването на общото ниво на владеене на английски език и комуникативните умения на служителите ни.

Като член на Microsoft IT Academy, университет SoftServe има уникалната възможност да осигури подходящи обучения (с инструктор или дистанционно) и да сподели знания и опит в използването на новите технологии на Microsoft.

Важно предимство е възможността да се държат изпити за статуса на Сертифициран Професионалист в съответните ІТ-категории и да се получи сертификат от световните лидери в тестването на знанията.