Сертификационен център

В професионалния живот на всеки IT специалист идва момент, когато е нужно да докаже знанията си не само с умения и способности, а и с придобиване на подходяща сертификация. Същевременно сертификацията в сферата на IT е не само най-ефективното доказателство за вашите знания, опит и конкурентноспособност на пазара на труда, но също така позволява по-резултатно и по-бързо да изпълнявате служебните си задължения.

  • След преминаване на сертификационен изпит, служителят става 20% по-ефективен.

  • 96% от отговорилите с най-високи заплати в IT областта заявиха, че са сертифицирани.

  • Сертифицираните екипи са 28% по-продуктивни.

  • 55% от проектните мениджъри, които наемат IT професионалисти показват предпочитания към сертифицирани кандидати.

На базата на университет SoftServe работи Сертификационният център, официален дистрибутор на тестовите провайдери: Prometric, Pearson VUE, ETS/TOEFL, CASTLE Worldwide и Kryterion.

Сертификационният Център предоставя следните услуги:

Със списъка на всички достъпни изпити можете да се запознаете непосредствено на сайтовете на сертификационните вендори.

Изпитът се осъществява в специално оборудвано помещение, съгласно изискванията на сертификационните партньори и вендори.

Сертификационният Център предоставя следните услуги:

  • поръчване и предоставяне на тестове/изпити;
  • място за полагане на изпит;
  • проверка на процеса на преминаване на тест/изпит;
  • предоставяне на отчет/оценка за взетия тест/изпит.

След успешно издържан изпит кандидатът получава статус на сертифициран специалист.

Сертификатът удостоверява необходимите на пазара на труда умения, които високо се оценяват от работодатели и клиенти. След като сте получили сертификат, Вие ставате част от глобалната общност на сертифицираните специалисти.