Изпитна процедура

Преди изпита

  • За да се явите на сертификационен изпит, трябва да подадете заявка в Сертификационния център. Подавайки заявката, трябва да знаете точно на кой изпит ще се явявате. По-детайлна информация за сертификация, обучения и налични курсове ще намерите на сайта на съответния вендор на сертификационния изпит.
  • Попълнете регистрационния формуляр. Ако се явявате на изпит за първи път, обърнете внимание на личните данни (адрес, телефонните номера). Тази информация е нужна за сертификационните партньори и вендори, за да се свържат с Вас.
  • Трябва да бъдете в Сертификационния център не по-късно от 15 минути преди началото на теста. Това време е нужно за оформянето на необходимите документи.
  • За да Ви допуснат в изпитната зала, трябва да имате в себе си не по-малко от два документа, които удостоверяват самоличността Ви. Един от документите трябва да бъде с Ваша снимка и подпис, вторият може да бъде само с подпис.
  • Ако не успеете да дойдете в посоченото реме, таксата за изпита не се връща. Освен това независимо от резултатите, следващото явяване на изпит се заплаща в пълен размер, независимо от резултата. Затова призоваваме да се придържате към процедурата, да се подготвите добре и да бъдете внимателни през цялата изпитна процедура, започвайки от попълването на регистрационния формуляр и завършвайки с получаването на резултатите.
  • Преди да започне изпитът, запознайте се с Правилата за Кандидатите, които зависят също така от сертификационния партньор, който сте избрали. Преди да започне изпитът и по време на самият изпит ще ви наблюдава Администратор на сертификационния център.