DevOps

Гъвкави методологии на управление на конфигурациите.

Какво предлагаме?

  • Ще получите умения за работа със съвременните средства за системно администриране и средствата за автоматизирано конфигуриране и управление на платформите Linux и Windows.
  • Практикувайки гъвкави методологии, ще овладеете уменията за въвеждане на ITIL, а също така разгръщането, настройката и поддръжката на виртуалните и Cloud инфраструктури.

За кого е?

  • Основни познания по един от популярните езици за програмиране (Java, .NET, Python, Ruby)
  • Основно разбиране на OOP принципите (encapsulation, polymorphism, abstraction, inheritance)
  • Опит с програмиране на Linux и Windows
  • Основни познания в областта на мрежите (IP адреси, masks, routes, TCP и OSI, основи на мрежови протоколи, NAT,PAT, firewalls)
  • Опит в работа с системи за управление на данни
  • Основни познания при писането на автоматизирани скриптове (BASH и CMD)
  • Ниво на владеене на английски Intermediate+

Тестови задания

Взірець завдань для вступу