HTML5/ CSS3/ JavaScript Fundamentals

Създаването на крос браузърни Web-страници с използването на езиците HTML и CSS.

Какво предлагаме?

  • Заедно с истинските професионалисти в областта си ще получите актуални знания по създаването на HTML-оформление и прилагането на CSS-стилове. Ще разберете как да направите вашето оформление надеждно, съвременно и крос браузърно.
  • Освен това, ще усвоите съвременната версия на система за контрол SVN, ще получите практически умения за използването на програмния език LESS и ще се запознаете с такава методология за екипна разработка като SCRUM.
  • По време на курса ще имате възможност за използвате всичките си теоретични знания в практическа работа, обменяйки опита и знанията си със своите приятели под контрола на опитни експерти.

За кого е?

  • Имате основни знания по създаване на уеб-страниците с помощта на езиците HTML и CSS?
  • Владеете английски език на ниво Intermediate+?
  • Готови сте за спокойна и усърдна работа?