JAVA

Разработка на Web-приложения с използване на Java технологии.

Какво предлагаме?

  • На базата на практическите знания, ще имате възможност в рамките на платформата Java EE да получите достъп до сървърите на релационните бази на данни с средствата ORM Tools (Hibernate), JPA, JTA, JDBC.
  • Ще пиете вкусно кафе и ще разработвате Web приложения с използване на технологиите Java Servlet API, JSP, JSTL Core, Apache Tiles на базата на архитектура MVC с използване на модулите Spring Framework (Inversion of Control Container, Data Access Framework, Model-View-Controller Framework, Spring Security и др. ) на всички нива от разработката на проекта.
  • Работейки в интересен екип, ще се запознаете с инструментите за подготовка на проекти Ant и Maven; със средствата за тестване JUnit, TestNG, Mock Object и друго.

За кого е?

  • Имате образование, свързано със сферата на IT?
  • Вашето ниво на английски език е Intermediate+?
  • Имате добри познания за езика Java и общи познания за принципите на ООП?
  • Имате основни познания в технологиите, свързани с бази данни?

Тестови задания

Взірець завдань для вступу