Web UI (Full Stack)

Разработка на Web-приложения с използване на JavaScript.

Какво предлагаме?

  • Ще получите практически опит в създаването на многопластови, интерактивни и сложни web-приложения. Ще разберете тънкостите в използването на езика JavaScript и обектно-ориентираните рамки на неговата основа (ExtJS или Backbone).
  • Работейки върху екипния проект ще се запознаете с методология за екипна разработка като SCRUM, ще се научите да използвате MVC-модела и Ajax-технологията за създаване на приложения от страната на клиента.
  • По време на курса ще научите какво са системи за контрол на версиите, юнит-тестове, моделни проектирания и как всичко това е свързано с езика JavaScript.
  • Снабдете се теоретични и практически познания в Ruby или Python, в зависимост от профила на групата.

 

За кого е?

  • Имате образование свързано с ІТ?
  • Владеете английски език на ниво Intermediate+?
  • Имате добри знания по езика JavaScript и имате общо разбиране за принципите на ООP?
  • Имате основни знания по езиците JavaScript, HTML, CSS и разбиране за общите принципи на работа на уеб-приложенията?

Тестови задания

Взірець завдань для вступу