LAMP

Разработката на Web-ориентиран софтуер за Linux с използване на Python.

Какво предлагаме?

  • Ще получите достъп до уникални информационни ресурси и ще разберете тънкостите на работата с операционните системи Linux.
  • LAMP-разработчици с голям практически опит ще споделят с Вас знанията си в сферата на мрежовото програмиране.
  • Като част от екипа ще разработвате уеб-приложения с използването на съвременни рамки.

 

За кого е?

  • Имате образование свързано със сферата на IT?
  • Владеете английски език на ниво Intermediate+?
  • Имате добри знания по един от езиците на програмиране и общи знания за принципите на ООP?
  • Имате основни знания в технологиите, свързани с бази данни?

Тестови задания

Взірець завдань для вступу