Ръчен контрол на качеството

Ръчно изпитване на програмното осигуряване, контрол на качеството

Какво предлагаме?

  • Ще получите теоретични и практически умения за ръчно изпитване на софтуер и качествен контрол – по съвременни методи на подготовка.
  • Върху примери от реални проекти ще научите техники и инструменти за анализ на изискванията към проектите, за изграждане на тест-планове, за създаване на тест-кейсове, за откриване и документиране на дефектите.

За кого е?

  • Имате практически опит в работата с ОС MS Windows или Linux?
  • Владеете английски на ниво Intermediate+?
  • Имате основни знания за алгоритми и по един от езиците на програмиране?
  • Имате основни знания по теорията на релационните бази данни?

Тестови задания

Взірець завдань для вступу