Езикова школа

Освен общите курсове за повишаване на нивото на знанията по чужд език, които се провеждат по най-новите методики и учебници, преподавателите на езикова школа SoftServe са разработили редица важни в нашата индустрия спецкурсове:

  • ефективна подготовка и провеждане на презентации;
  • делова кореспонденция;
  • подготовка за техническо събеседване/интервю с клиента;
  • провеждане на телефонни конференции;
  • общуване с клиента;
  • подготовка за посещение на място.

Всички курсове имат уникална методология и подход към обучението. Никоя друга IT компания не може да се похвали с такива услуги за своите служители.

Преподаватели

В езикова школа SoftServe работят 20 преподаватели с опит. Повечето от тях са работили в университетите и другите висши учебни заведения, или са посещавали курсове по повишаване на квалификацията и т. н. Важно е, че преподавателите работят във всеки офис на нашата компания.

Грижа за служителя

Тъй като владеенето на английски език е един от основните фактори за личностно развитие и професионален и кариерен растеж в компанията, създадохме максимално комфортни условия за служителите, за да осигурим стабилен и постоянен растеж на нивото на владеене на чужди езици.