Обучения и възможности за развитие

Ние създаваме иновативна и динамична среда за живот и развитие на специалисти

Ние създаваме

иновативна и динамична среда за професионално образование и развитие на специалисти, от всички нива и функционални области.

Нашата мисия

е да помогнем на всеки, който иска да сe развива. Нашата цел е да предоставим всички знания и умения, необходими за ефективната работа.

Чрез разработване, прилагане и интегриране на различни инструменти на преподаване, ние не само реализираме най-интересните и ценни образователни решения, но нашият екип предоставя и практическото функциониране на съвременната култура на професионално развитие в нашата компания.

Наясно сме, че повишаването на уменията и способностите на нашите служители гарантира устойчиво развитие и подобряване на ефективността на цялата компания.

Направления на нашата работа

Е не само солидна основа за развитието на лидерски и управленски умения на млади мениджъри, но и водещи решения за обучение на опитни мениджъри. Осигурява ефективно развитие на лидерството в компанията, включваща само най-добрите специалисти и използването на подходи, които вдъхновяват.

Осигурява „предаване“ на знания и най-добри практики в компанията чрез наставничество. Този инструмент се фокусира върху индивидуалните нужди от обучение. Изключително гъвкав и продуктивен е. Менторството помага на колегите ни  да станат по – уверени и компетентни специалисти, чрез предоставяне на достъп до професионален опит и изграждането на ефективни партньорства и сътрудничество.

Е контролния център на постоянно подобряване на професионалната компетентност и непрекъснатото професионално развитие на служителите чрез широк достъп до всички необходими решения и средства за обучение и развитие. Изпълнява образователния процес с най-добрите средства за обучение, с най-добрите вътрешни и външни експерти.