Abiliton™

#

Wielkie doświadczenie SoftServe w rozwoju oprogramowania uformowało koncepcję Abiliton – unikalne podejście do rozwoju oprogramowania w oparciu o skuteczną pracę zespołową wykwalifikowanych pracowników, przy użyciu elastycznej metodologii i nowoczesnych technologii, z rezultatem w postaci doskonalenia procesu produkcji oprogramowania.

Abiliton – to specjalnie opracowany system certyfikacji, który wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy teoretycznej potwierdzonej zdanym egzaminem certyfikacyjnym, ale także praktycznych umiejętności, doświadczenia zawodowego, odpowiedniego poziomu znajomości języka angielskiego i certyfikacji zewnętrznej. Każdy poziom kwalifikacyjny Abiliton (Junior, Intermediate, Senior) ma swoje szczegółowo opisane wymagania.

Abiliton™ opiera się na szeregu norm i bazuje na następujących pojęciach:

Metodologia

Metodologia – dowiedzieliśmy się jakie działania mają szczególną wartość, gdyż optymalizują czas i środki, poprawiają elastyczność i jakość produktu, a które obracają całą swoją wartość w niwecz z powodu nadmiernego wykorzystania zasobów lub braku elastyczności.

Udoskonalamy najlepsze metodologie: uczymy się jak najskuteczniej stosować najlepsze zasady CMMI w projektach SCRUM, najefektywniej współpracować w zespołach, a zarazem pozostawać wiernymi zasadom zespołów Agile.

Pracownicy

Pracownicy – to zespół profesjonalistów, których certyfikowany poziom wiedzy i umiejętności został uznany przez liderów branży oprogramowania na świecie. Pracownicy – to duma i gwarancja sukcesu firmy. W celu zapewnienia ciągłości rozwoju zawodowego pracowników SoftServe, opracowano unikalny system zarządzania kompetencjami. System ten określa nie tylko profesjonalne wymagania dla każdego poziomu zawodowego i roli w firmie, ale także poleca pracownikom system szkoleń, materiałów edukacyjnych i działań niezbędnych, by osiągnąć wyższy poziom.

Procesy

Procesy – to unikalna metodologia tworzenia produktów dla naszych klientów. Jest ona oparta na najlepszych praktykach świadczenia usług doradczych oraz tworzenia oprogramowania, które są starannie dobrane i skoordynowane między sobą, by skutecznie tworzyć jak największą wartość dla naszych klientów.

Zasoby

Zasoby – to nowoczesne narzędzia technologiczne, które zapewniają wysoką wydajność firmy. Wśród zasobów wybranych zgodnie z wymaganiami Abiliton są zarówno dostosowane środowiska programowania i testowania, jak i systemy planowania, zarządzania projektami itd. Produktywność pracy zespołów projektowych znacznie rośnie dzięki firmowej bibliotece artefaktów, która zawiera najlepsze przykłady rozwiązań kodu i oprogramowania.

Abiliton™ People

Pracownicy certyfikowani zgodnie z Abiliton mają większe możliwości rozwoju i awansu zawodowego, ponieważ system ten wprowadza szkolenia i seminaria dla pomyślnego kroczenia ścieżką kariery i realizacji precyzyjnych wymagań „szczebli kariery”. Ponadto Abiliton jest dowodem wysokiego profesjonalizmu wobec naszych klientów i globalnej społeczności SoftServe.

Samodoskonalenie

Certyfikacja zewnętrzna
Ocena wiedzy
Szkolenia
Coaching
Ocena skuteczności
Planowanie zadań

Abiliton Certification™