Biura funkcjonalne

Dbamy o komfort fizyczny i psychiczny oraz wszechstronny rozwój naszych współpracowników. Dlatego też prócz zwykłej struktury hierarchicznej, której podstawą są kierownicy liniowi – kierownicy projektów, liderzy techniczni, szefowie działów i kierownicy wyższego szczebla – w SoftServe z powodzeniem działa struktura macierzowa.

Każdy urząd jest odpowiedzialny za rozwój kompetencji i swoim rozwoju zawodowym

#
#