Talent Management

Talent Management – profesjonalne zarządzanie karierą

Ludzie są główną wartością naszej firmy, ponieważ firma to my wszyscy. Firma zwraca szczególną uwagę na budowę systemu awansu zawodowego, motywację, ocenę pracy naszych współpracowników i perspektywy rozwoju zawodowego.  W tym celu stworzono specjalną jednostkę EPM (Talent Management), w której pracują profesjonalni doradcy ds. kariery (Career Advisors). Już w pierwszym dniu pracy nasz nowy współpracownik trafia pod opiekę Career Advisora, który pomaga w szybkiej adaptacji w firmie.

Funkcje Talent Management:

  • Job Description Management. Dokładny i jasny opis wymagań wobec kandydata jest kluczem do sukcesu w przyszłości. Właśnie to zapewnia dział Talent Management.
  • Onboarding. Praca w firmie SoftServe zaczyna się od znajomości z Career Advisorem. Pomaga on szybko zintegrować się z naszą firmą: opowiada o procesach w firmie, kulturze korporacyjnej i innych niezbędnych rzeczach, pomaga znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania, które pojawiają się u pracowników.
  • Performance Appraisal. Opinia kierownika na temat bieżącej pracy i wydajności pracownika. Specyfiką Performance Appraisal jest połączenie oceny osobistych i funkcjonalnych kompetencji pracownika. To właśnie Career Advisor łączy wszystkie aspekty procesu Talent Management i towarzyszy pracownikowi na każdym etapie.
Określenie obszarów, które wymagają udoskonalenia
Skierowanie pracownika na właściwą ścieżkę kariery
Skonstruowanie odpowiedniego i jasnego planu działania
  • Career & Development Planning. Do skutecznego awansu zawodowego potrzebny jest rozwój, szkolenia i certyfikacje. Career Advisor sugeruje optymalne sposoby osiągnięcia swoich, postawionych przez naszych kolegów, celów.
  • Compensation Planning. Każdy pracownik może samodzielnie wpływać na poziom swojego wynagrodzenia, zgodnie z opracowanym systemem. Ponadto, dodatkowa aktywność w firmie jest wysoko ceniona i odpowiednio wynagradzana.
  • SoftServe Career Map. Tutaj można znaleźć wszystkie kroki, zalecenia, opisy możliwości rozwoju kariery zawodowej w firmie. Career Advisor pomaga nie zgubić się wśród możliwości i obszarów rozwoju zawodowego w SoftServe.