O Uniwersytecie

Kluczem do sukcesu w warunkach ciągłych dynamicznych zmian w branży IT jest wysoko wykwalifikowany zespół. Dlatego stworzyliśmy SoftServe University – firmową instytucję edukacyjną zajmującą się szkoleniem młodych specjalistów IT oraz rozwojem zawodowym naszych współpracowników.

Naszym celem jest zapewnienie systemu nauczania i rozwoju specjalistów IT zaspokajającego potrzeby SoftServe w zakresie kształcenia jako takiego i podnoszenia poziomu kwalifikacji każdego pracownika z osobna.

SoftServe University skupia się również na przyszłych celach strategicznych firmy. Właśnie podnoszenie kompetencji pracowników i ciągły rozwój jest gwarantem ich realizacji.

Oddzielny obszar naszej działalności skupia się na poprawie ogólnej znajomości języka angielskiego wśród pracowników i ich umiejętności komunikacyjnych.

SoftServe University jest również przedstawicielem Microsoft IT Academy, co sprzyja przekazywaniu studentom Uniwersytetu wiedzy i umiejętności z zakresu najnowszych technologii firmy Microsoft.

Istotną zaletą jest możliwość zdawania egzaminu Certified Professional w odpowiednich sferach IT oraz uzyskania certyfikatu od światowych liderów w sferze sprawdzania wiedzy.