Centrum certyfikacji

Na dzień dzisiejszy certyfikacja w branży IT to nie tylko najskuteczniejsze potwierdzenie Twojej wiedzy, doświadczenia i konkurencyjności na rynku pracy, ale pozwala ona także na skuteczniejsze i szybkie wykonywanie obowiązków.

  • Po pomyślnym zdaniu egzaminu certyfikacyjnego, efektywność pracownika w projekcie wzrasta o 20%.

  • 96% respondentów o najwyższych zarobkach w branży IT stwierdziło, że potwierdzili swoją wiedzę certyfikatem.

  • Zespoły projektowe, w których pracują „certyfikowani” uczestnicy, są o 28% bardziej wydajne.

  • 55% kierowników projektów, którzy przyjmują specjalistów z dziedziny IT do projektów, uważa, że certyfikat daje kandydatowi znaczną przewagę.

Na Uniwersytecie SoftServe działa Centrum Certyfikacji, oficjalny dystrybutor dostawców egzaminów: Prometric, Pearson VUE, ETS/TOEFL, CASTLE Worldwide i Kryterion.

Certyfikacja jest uznawanym na całym świecie sposobem potwierdzenia wiedzy i doświadczenia praktycznego specjalistów w danej technologii.

Centrum Certyfikacji świadczy następujące usługi:

Listę wszystkich dostępnych egzaminów można znaleźć bezpośrednio na stronach dostawców certyfikacji.

Testowanie odbywa się w specjalnie wyposażonej sali, zgodnie z wymogami partnerów i dostawców certyfikacji.

Centrum Certyfikacji świadczy następujące usługi:

  • zamówienie i dostarczenie testów/egzaminów;
  • zapewnienie miejsca do przeprowadzenia egzaminu;
  • weryfikacja procesu egzaminowania;
  • przygotowanie raportu/oceny z odbytego testu/egzaminu.

Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje status certyfikowanego specjalisty.

Certyfikat poświadcza niezbędne na rynku pracy umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawcę i klienta. Po otrzymaniu certyfikatu stajesz się częścią globalnej społeczności certyfikowanych specjalistów z danego profilu.