JAVA

Tworzenie aplikacji webowych w technologii Java.

Co oferujemy?

  • Skupiając się na praktycznej wiedzy, będziesz mieć możliwość w ramach platformy Java EE zgłębić kwestię dostępu do serwerów relacyjnych baz danych za pomocą ORM Tools (Hibernate), JPA, JTA, JDBC.
  • Pijąc pyszną kawę będziesz rozwijać aplikacje webowe wykorzystując technologie Java Servlet API, JSP, JSTL Core, Apache Tiles na bazie architektury MVC z wykorzystaniem modułów Spring Framework (Inversion of Control Container, Data Access Framework, Model-View-Controller Framework, Spring Security itd.) na wszystkich poziomach rozwoju projektu.
  • Pracując w ciekawym zespole zapoznasz się z narzędziami dla rozwoju projektów Ant i Maven; zasobami testującymi JUnit, TestNG, Mock Object itd.
  • Twoje wykształcenie związane jest ze sferą IT?
  • Twój poziom języka angielskiego to Intermediate+?
  • Dobrze znasz język Java i ogólne zasady programowania obiektowego?

Dla kogo?
Masz podstawową wiedzę z zakresu technologii związanych z bazami danych?

Zadania testowe

A sample entry tasks