.NET

Tworzenie aplikacji webowych zasobami C# .NET

Co oferujemy?

  • W sercu największej ukraińskiej firmy IT, w ramach .NET FW 3.5-4.5, będziesz mieć możliwość poznania technologii i podejścia do tworzenia aplikacji webowych z wielopoziomową architekturą.
  • Programiści-praktycy podzielą się swoim doświadczeniem w budowaniu aplikacji webowych za pomocą ASP.NET MVC, Silverlight, budowaniu aplikacji desktopowych za pomocą WPF, realizacji mapowania obiektowo-relacyjnego za pomocą ADO.NET Entity, a także rozwoju serwisów webowych przy użyciu WCF.

Dla kogo?

  • Twoje wykształcenie związane jest ze sferą IT?
  • Twój poziom języka angielskiego to Intermediate+?
  • Dobrze znasz język C# i ogólne zasady programowania obiektowego?
  • Masz podstawową wiedzę z zakresu technologii związanych z bazami danych?

Zadania testowe

A sample entry tasks