Szkoła języków obcych

Szkoła języków obcych

Oprócz kursów ogólnych mających na celu poprawę znajomości języków obcych, prowadzonych za pomocą najnowszych metodologii, wykładowcy SoftServe Language School opracowali szereg ważnych w naszej branży kursów specjalistycznych:

  • skuteczne przygotowanie i przeprowadzanie prezentacji;
  • korespondencja biznesowa;
  • przygotowanie do rozmowy dot. kwestii technicznych z klientem;
  • prowadzenie konferencji telefonicznych;
  • komunikacja z klientem;
  • przygotowanie do delegacji do firmy klienta.

Kursy komunikacyjne odbywają się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Przykładowo przygotowanie do rozmów telefonicznych prowadzone jest przez telefon, z wykorzystaniem wideokonferencji itp.

Wykładowcy

W szkole językowej SoftServe pracują doświadczeni wykładowcy, którzy wcześniej uczyli na uniwersytetach i innych uczelniach wyższych, prowadzili kursy podwyższenia kwalifikacji itp. Ważne jest, że wykładowcy pracują w każdym biurze naszej firmy.

Troska o pracownika

Znajomość języka jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na rozwój osobisty, zawodowy i awans w firmie, więc stworzyliśmy maksymalnie sprzyjające warunki dla pracowników, aby zapewnić im stabilny i stały wzrost znajomości języków obcych.