Szkolenia & rozwój

Tworzymy innowacyjne i dynamiczne środowisko dla profesjonalnej edukacji i rozwoju specjalistów na wszystkich poziomach i grupach kompetencyjnych.

Naszą misją

jest pomaganie każdemu, kto chce stać się lepszy każdego dnia.

Naszym celem

jest przygotowanie materiałów do nauki w taki sposób, aby były na wyciągnięcie ręki.

Poprzez rozwój, wdrożenie i integrację różnych narzędzi do nauczania, nie tylko realizujemy najbardziej interesujące i wartościowe rozwiązania edukacyjne, ale także nasz zespół pokazuje jak praktycznie funkcjonować w nowoczesnej kulturze zawodowego rozwoju w naszej firmie.

Mamy świadomość, że poprawa zdolności i umiejętności naszych pracowników gwarantuje zrównoważony rozwój i poprawę wydajności całego przedsiębiorstwa.

Profil naszej pracy:

CRP

To nie tylko solidna podstawa do rozwoju kompetencji przywódczych i kierowniczych młodych menedżerów, ale także popularne szkolenie dla doświadczonych menedżerów. CRP zapewnia efektywny rozwój przywództwa w firmie poprzez angażowanie tylko najlepszych ekspertów i wykorzystywanie rozwiązań, które inspirują.

Zapewnia przekazywanie wiedzy i najlepszych praktyk w firmie poprzez doradztwo. To narzędzie jest skoncentrowane na indywidualnych potrzebach nauczania, ale jako kompleksowe narzędzie rozwoju zawodowego jest bardzo elastyczne i wydajne. Poprzez zapewnienie kolejnego unikalnego dostępu do doświadczeń zawodowych kolegów, poprzez budowanie efektywnego partnerstwa i współpracy, Biuro Mentoringu promuje pewnych i kompetentnych specjalistów.

GZS

Centrum kontroli nad ciągłym udoskonalaniem zawodowych kompetencji i ciągłym rozwojem zawodowego pracowników poprzez szeroki dostęp do wszystkich niezbędnych rozwiązań szkoleniowych i narzędzi rozwojowych. GZS wypełnia proces szkolenia najlepszymi możliwościami nauki w różnym formacie, ale zawsze takim, który jest spójny ze standardami firmy zbudowanymi wspólnie z najlepszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi ekspertami.