DevOps

Гнучкі методології управління конфігураціями.

Що ми пропонуємо?

  • Ви ознайомитесь з основними процесами розробки програмного забезпечення
  • Отримаєте змогу попрактикуватись в налогодженні інфраструктури забезпечення професійної розробки програмних продуктів
  • Опануєте новітні технології автоматизації виробничих процесів пов’язаних з розробкою програм та їх розгортання

Для кого?

  • Базові знання однієї з найвідоміших мов програмування (Java, .NET, Python, Ruby)
  • Базове розуміння принципів ООП (інкапсуляція, поліморфізм, абстракція, успадкування)
  • Досвід у програмуванні в Linux чи Windows
  • Базове знання мережевих технологій (IP-адресація, маски, маршрути, TCP та OSI шари, основи «шаруватих» мережевих протоколів, NAT, PAT, фаєрволи)
  • Досвід роботи із системами управління базами даних
  • Базові знання написання автоматизованих скриптів (BASH and CMD)
  • Рівень англійської Intermediate+

Рекомендована література

Тестові завдання

Взірець завдань для вступу