Об’єктно-орієнтоване програмування. Java Core.

Розмір групи: 8-10 студентів
Тривалість курсу: 1 заняття x 2 години x 2 рази на тиждень x 6 тижнів = 24 години

Що ми пропонуємо?

Ви ознайомитесь з основними засобами та інструментами для розробки Java-програм

Розглянете базові конструкцій мови програмування Java, основні концепції об’єктно-орієнтованого програмування, базові бібліотеки мови Java, що надають всю необхідну функціональність для створення найрізноманітніших програмних додатків.

Навчитесь розробляти програми для вирішення широкого спектру як теоретичних так і практичних задач

 

Для кого?

 • Цей курс орієнтований для тих, хто має базові знання з основ програмування на будь-якій з алгоритмічних мов.
 • Для бажаючих продовжити навчання у SoftServe IT Academy за напрямком «Java. Розробка Web-аплікацій з використанням Java технологій».

 

Тривалість, розклад та вартість курсу

 • Тривалість курсу – 1,5 місяці, 12 занять по 2 астрономічні години (120 хв)
 • Розклад занять – 2 заняття на тиждень
 • Бонус! Додатково до очних занятть учасники курсу отримують доступ до дистанційних курсів SoftServe Distance Learning Team – HTML/CSS, JavaScript та DataBase & SQL, які проходять за вільним графіком
 • Вартість курсу – 3999 грн

Детальний опис отриманих знань і навичок у результаті проходження курсу.

Кожне  заняття передбачає:

 • Подання лекційногоматеріалу відповідно до теми заняття
 • Приклади розв’язання типових задач
 • Практичні завдання по темі лекційного матеріалу
 • Домашнє практичне завдання по темі лекційного заняття

У результаті опанування курсу Ви будете знати:

 • основні парадигми об’єктно-орієнтованого програмування;
 • основні типи даних та операції над змінними різних типів;
 • управляючі конструкції які відповідають за хід виконання програми: цикли (for, while, do-while), оператори розгалуження (if-else, switch);
 • механізми обробки виняткових ситуацій та помилок, що можуть виникнути під час виконання програми;
 • основні принципи роботи із потоками введення та виведення;
 • різні структури даних для зберігання та маніпулювання даними.

У результаті опанування курсу Ви будете вміти:

 • розробляти програми в об’єктно-орієнтованому стилі, а саме: виконувати інкапсуляцію даних всередині класу; використовувати механізм наслідування для опису нових класів на основі вже існуючих; застосовувати концепцію поліморфізму під час створення об’єктів з однаковим інтерфейсом але різною внутрішньою структурою;
 • створювати і працювати із змінними різних типів даних, виконувати арифметичні і логічні операції над різними типами даних;
 • використовувати різні управляючі конструкції для керуванням ходом виконання програмного коду;
 • обробляти виняткові ситуації та помилки, що можуть виникнути під час виконання програми, делегувати обробку виняткових ситуацій іншим методам, створювати свої власні обробники виняткових ситуацій;
 • програмно виконувати запис даних (бінарних, текстових) у файл та зчитувати дані із файлу, передавати дані по мережі з використанням різних мережевих протоколів, виконувати сереалізацію та десереалізацію даних;
 • правильно вибирати структуру даних для організації даних, створювати колекції об’єтків, використовувати ітератори для доступу до колекції об’єктів;
 • працювати з розподіленою системою керування версіями файлів, а саме з GIT.

Процес відбору слухачів

До початку курсу слухачі повинні пройти усну співбесіду з викладачем, у процесі якої вони матимуть можливість перевірити свої очікування від курсу, а викладач зможе переконатися у їх готовності до занять.